Thông báo

Thông báo điều chỉnh thời gian đào tạo của sinh viên các khóa 2022 trở về trước

Ngày đăng: 16/01/2024 14:12 | Xem: 1959

Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định 1774/QĐ-ĐHTDM ngày 17/11/2021

Ngày đăng: 11/12/2023 08:25 | Xem: 1828

Quy định điều kiện xét tốt nghiệp về Ngoại Ngữ, CNTT, Kỹ năng xã hội khóa tuyển sinh 2023 về sau

Ngày đăng: 01/12/2023 07:55 | Xem: 1091

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học HK2 năm học 2023-2024

Ngày đăng: 30/11/2023 09:14 | Xem: 7775

Quyết định Cố vấn học tập năm học 2023 - 2024

Ngày đăng: 02/10/2023 08:34 | Xem: 863

Kế hoạch tốt nghiệp đợt 2 2023

Ngày đăng: 18/09/2023 16:28 | Xem: 865

Thông báo thời gian đào tạo của sinh viên các khóa 2022 trở về trước

Ngày đăng: 10/08/2023 16:07 | Xem: 866

Công văn hướng dẫn thực hiện chuẩn đầu ra cho sinh viên bậc đại học

Ngày đăng: 01/08/2023 15:14 | Xem: 798

Quy định chuẩn đầu ra theo học chế tín chỉ cho sinh viên đại hoc hệ chính quy và thường xuyên

Ngày đăng: 01/08/2023 07:52 | Xem: 875

Quy chế đào tạo đại học theo học chế tín chỉ

Ngày đăng: 01/08/2023 07:50 | Xem: 653

Danh sách và vị trí chỗ ngồi trong buỗi lễ tốt nghiệp 29,30/7/2023

Ngày đăng: 26/07/2023 10:04 | Xem: 803

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học HK1 năm học 2023-2024

Ngày đăng: 18/07/2023 22:03 | Xem: 5983

Kế hoạch xét tốt nghiệp đơt 1 năm 2023

Ngày đăng: 25/05/2023 14:27 | Xem: 803

Thông báo về việc tổ chức đăng kí học phần trực tuyến bổ sung cho sinh viên học GDQP&AN tháng 03/2023 trong học kì 3 năm học 2022-2023

Ngày đăng: 07/04/2023 11:07 | Xem: 1608

Thông báo điều chỉnh Thời khóa biểu phục vụ kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2023

Ngày đăng: 21/03/2023 11:10 | Xem: 687

Đăng ký học phần học kỳ III, năm học 2022 - 2023

Ngày đăng: 16/03/2023 16:54 | Xem: 3141

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Ngày đăng: 05/01/2023 15:21 | Xem: 1182

Thông báo Về việc thực hiện giảng dạy, học tập trực tuyến tuần trước và sau Tết nguyên đán Quý mão 2023

Ngày đăng: 22/11/2022 11:12 | Xem: 2466

Thông báo giảng dạy và học tập ngày 10/11/2022 - do cúp điện

Ngày đăng: 09/11/2022 18:06 | Xem: 1596

THÔNG BÁO LỊCH HỌC ONLINE DÃY I1 TỪ NGÀY 11/11/2022 ĐẾN 13/11/2022

Ngày đăng: 08/11/2022 17:03 | Xem: 700

Kế hoạch tổ chức đăng ký học phần học kỳ II năm học 2022-2023

Ngày đăng: 28/10/2022 11:15 | Xem: 1468

Điều chỉnh học phần 0+X học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 do Covid

Ngày đăng: 21/07/2022 11:40 | Xem: 919

Về việc đăng kí học phần bổ sung học kì 1, năm học 2022-2023

Ngày đăng: 20/07/2022 11:29 | Xem: 1054

Thông báo về việc tổ chức Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên học kì 1 năm học 2022-2023

Ngày đăng: 13/07/2022 09:06 | Xem: 2430

Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2022 - 2023

Ngày đăng: 28/06/2022 14:07 | Xem: 1777

Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu phòng và lịch học online ngày 18/06/2022

Ngày đăng: 17/06/2022 07:48 | Xem: 1446

Kế hoạch làm lễ tốt nghiệp ngày 25/6/2022

Ngày đăng: 15/06/2022 14:40 | Xem: 1855

thông báo làm lễ tốt nghiệp

Ngày đăng: 15/06/2022 14:39 | Xem: 1106

Thông báo V/v điều chỉnh thời gian đăng kí môn học học kì 3 năm học 2021 - 2022

Ngày đăng: 06/04/2022 14:50 | Xem: 4249

Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu phòng và lịch học online

Ngày đăng: 23/03/2022 16:15 | Xem: 1806

Đăng ký học phần học kỳ III, năm học 2021 - 2022

Ngày đăng: 22/03/2022 09:30 | Xem: 3051

KHẢO SÁT CỐ VẤN HỌC TẬP 2022

Ngày đăng: 16/03/2022 08:40 | Xem: 1168

Thông báo V/v điều chỉnh hình thức giảng dạy các học phần tạo dạy F2

Ngày đăng: 23/02/2022 16:25 | Xem: 790

Thông Báo thực hiện khảo sát học kì 1, Năm học 2021 - 2022

Ngày đăng: 10/12/2021 19:04 | Xem: 1414

Quyết định Cố vấn học tập hệ thường xuyên khóa 2021

Ngày đăng: 17/11/2021 08:40 | Xem: 950

Quyết định Cố vấn học tập 2021 - 2022

Ngày đăng: 17/11/2021 08:40 | Xem: 852

Thông báo Về việc đăng ký học phần học kỳ II năm học 2021-2022

Ngày đăng: 10/11/2021 14:39 | Xem: 4559

Thông báo về việc cập nhật thông tin thường trú

Ngày đăng: 13/10/2021 15:06 | Xem: 1273

Thông báo nhập mã teamcode cho các nhóm học phần học kì 1 năm học 2021 - 2022

Ngày đăng: 04/10/2021 14:55 | Xem: 1160

Hướng dẫn Sử dụng Microsoft Teams và E-Learning

Ngày đăng: 01/10/2021 11:13 | Xem: 1956

Hướng dẫn cập nhật thường trú

Ngày đăng: 29/09/2021 16:05 | Xem: 6118

Hướng dẫn xem thời khóa biểu

Ngày đăng: 29/09/2021 11:28 | Xem: 6588

Sổ tay sinh viên năm học 2021-2022

Ngày đăng: 27/09/2021 13:10 | Xem: 8979

Các mốc thời gian tân sinh viên D21 cần nhớ

Ngày đăng: 23/09/2021 11:48 | Xem: 2287

Thông báo v/v kiểm tra kê khai giảng dạy giảng viên

Ngày đăng: 23/07/2021 10:46 | Xem: 1269

THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HK1 2021-2022 (Dành cho D20)

Ngày đăng: 22/07/2021 14:06 | Xem: 10417

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày đăng: 06/07/2021 10:53 | Xem: 1422

Hướng dẫn sinh viên khắc phục sự cố Email trường, học phí, e-learning, Microsoft teams, xem thời khóa biểu

Ngày đăng: 21/06/2021 08:42 | Xem: 1499

Thông báo thực hiện khảo sát học kỳ 2,2020 - 2021

Ngày đăng: 04/05/2021 14:25 | Xem: 1008

Thông báo v/v công bố Thời khóa biểu chính thức

Ngày đăng: 29/04/2021 17:07 | Xem: 1082

Thông báo v/v tổ chức học GDQP - AN cho sinh viên khóa D19 và D20

Ngày đăng: 23/04/2021 16:09 | Xem: 4644

Kế hoạch số 33/KH-ĐHTDM ngày 18/3/2021 về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Kiến trúc sư - Tháng 3 năm 2021

Ngày đăng: 18/03/2021 16:51 | Xem: 1382

Trao quà cho sinh viên không về quê đón tết

Ngày đăng: 09/02/2021 00:37 | Xem: 964

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP BÁCH CHO NGƯỜI DÂN TRONG KHU VỰC CÁCH LY

Ngày đăng: 09/02/2021 00:33 | Xem: 841

Toàn thể HV-SV nghỉ Tết từ ngày 1/2/2021

Ngày đăng: 31/01/2021 22:09 | Xem: 846

Thời gian xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2020

Ngày đăng: 13/01/2021 14:42 | Xem: 1169

Thông báo thời gian đăng kí học phần cho học kì II năm học 2010 - 2021

Ngày đăng: 30/11/2020 09:05 | Xem: 1726

Thông báo cập nhật thông tin sinh viên chính quy khoá 2020

Ngày đăng: 06/11/2020 14:59 | Xem: 1792

THỜI KHOÁ BIỂU THEO LỚP CỦA KHOÁ D20 (CẬP NHẬT)

Ngày đăng: 16/10/2020 08:21 | Xem: 4058

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL DO TRƯỜNG CẤP - TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Ngày đăng: 15/10/2020 11:02 | Xem: 4897

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL DO TRƯỜNG CẤP - TRÊN LAPTOP-PC

Ngày đăng: 15/10/2020 11:01 | Xem: 1172

Thông báo Mở học phần học lại HK1 năm học 2020-2021

Ngày đăng: 01/09/2020 15:41 | Xem: 3420

Thời khóa biểu - Hệ thường xuyên khóa K202 - Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Ngày đăng: 22/08/2020 09:07 | Xem: 8332

Kế hoạch xét tốt nghiệp 8/2020

Ngày đăng: 20/07/2020 08:49 | Xem: 1287

Thông báo thời gian đăng kí học phần và thời gian nộp học phí cho học kì I năm học 2010 - 2021

Ngày đăng: 17/07/2020 13:52 | Xem: 3265

Thông báo chuyển đổi học phần thay thế học kỳ 1 năm học 2020 -2021

Ngày đăng: 12/06/2020 08:48 | Xem: 3544

Thông báo tuyển sinh Hệ thường xuyên năm 2020 (Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2, Đại học vừa làm vừa học)

Ngày đăng: 06/05/2020 09:31 | Xem: 1108

Danh sách nhóm học phần dạy trực tuyến (Microsoft team)

Ngày đăng: 03/05/2020 09:19 | Xem: 3458

Danh sách nhóm học phần dạy trực tuyến (bigbluebutton)

Ngày đăng: 03/05/2020 09:18 | Xem: 1339

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi đăng nhập tài khoản đăng nhập thời khóa biểu, email trường cấp và tài khoản e-learning của sinh viên, học viên.

Ngày đăng: 23/04/2020 10:55 | Xem: 4906

V/v phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng: 20/04/2020 14:36 | Xem: 909

CB-GV tiếp tục làm việc tại nhà từ ngày 16/4/2020 cho đến khi có thông báo mới

Ngày đăng: 16/04/2020 13:53 | Xem: 885

Viên chức, giảng viên làm việc tại nhà

Ngày đăng: 16/04/2020 13:52 | Xem: 838

Thông báo sắp xếp cho cán bộ viên chức nghỉ phòng ngừa dịch

Ngày đăng: 16/04/2020 13:51 | Xem: 826

Sinh viên, học viên nghỉ học từ ngày 17/3/2020

Ngày đăng: 16/03/2020 16:05 | Xem: 947

Thông báo về việc hoãn tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp 3/2020

Ngày đăng: 11/03/2020 16:02 | Xem: 944

Cập nhật thông tin email cá nhân sinh viên

Ngày đăng: 04/03/2020 23:33 | Xem: 22792

Khảo sát ý kiến sinh viên về học phần " Tư duy biện luận ứng dụng"

Ngày đăng: 28/02/2020 10:48 | Xem: 4513

Danh sách sinh viên bị hủy học phần do học phần không có trong chương trình đào tạo

Ngày đăng: 28/02/2020 10:14 | Xem: 4084

Đăng ký in bảng điểm online

Ngày đăng: 26/02/2020 15:54 | Xem: 4366

Kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 2/2020

Ngày đăng: 20/02/2020 15:56 | Xem: 858

Tất cả sinh viên - học viên nghỉ học từ ngày 10/02 - 16/02/2020

Ngày đăng: 06/02/2020 16:34 | Xem: 938

Tất cả sinh viên - học viên nghỉ học từ ngày 3/2 - 9/2/2020

Ngày đăng: 03/02/2020 09:03 | Xem: 1020

Danh sách sinh viên D16 đăng ký môn học không có trong chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 20/01/2020 09:19 | Xem: 1792

Danh sách sinh viên D17 đăng ký môn học không có trong chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 20/01/2020 09:18 | Xem: 2241

Danh sách sinh viên D18 đăng ký môn học không có trong chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 20/01/2020 09:17 | Xem: 2497

Danh sách sinh viên D19 đăng ký môn học không có trong chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 17/01/2020 14:23 | Xem: 3073

THÔNG BÁO MỞ HỌC PHẦN HỌC LẠI - HK2 2019-2020

Ngày đăng: 14/01/2020 10:51 | Xem: 1278

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc đại học tháng 12/2019

Ngày đăng: 11/12/2019 16:49 | Xem: 1298

Thông báo thời gian đăng kí học phần và thời gian nộp học phí cho học kì II năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 19/11/2019 14:52 | Xem: 1403

Quy chế công tác cố vấn học tập

Ngày đăng: 10/10/2019 13:40 | Xem: 1045

Lập đề án triển khai thực hiện E-Learning tron toàn Trường

Ngày đăng: 04/10/2019 14:02 | Xem: 923

KH nhận hồ sơ nhập học của sinh viên đại học hệ đào tạo thường xuyên, đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: 18/08/2019 08:47 | Xem: 951

Danh mục học phần đại cương và cơ sở ngành

Ngày đăng: 18/06/2019 16:50 | Xem: 870

Khảo sát chất lượng dịch vụ đăng kí học phần 2019

Ngày đăng: 18/03/2019 13:20 | Xem: 1936

Quy định bổ sung việc thỉnh giảng

Ngày đăng: 16/01/2019 14:48 | Xem: 903

Thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến (E-learning) tại trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 15/01/2019 13:57 | Xem: 957

Quyết định phân công nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống giảng dạy và học tập trực tuyến (E-learning) tại trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 14/01/2019 13:53 | Xem: 879

Thực hiện một số công việc chuyên môn năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 08/11/2018 13:55 | Xem: 843

Quản lý hệ thường xuyên

Ngày đăng: 03/10/2018 13:54 | Xem: 843

Quyết định thành lập Ban điều hành E-learning thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 05/10/2017 10:01 | Xem: 809