Thông báo

Thông báo thực hiện khảo sát học kỳ 2,2020 - 2021

Ngày đăng: 04/05/2021 14:25 | Xem: 191

Thông báo v/v công bố Thời khóa biểu chính thức

Ngày đăng: 29/04/2021 17:07 | Xem: 267

Thông báo v/v tổ chức học GDQP - AN cho sinh viên khóa D19 và D20

Ngày đăng: 23/04/2021 16:09 | Xem: 3503

Kế hoạch số 33/KH-ĐHTDM ngày 18/3/2021 về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Kiến trúc sư - Tháng 3 năm 2021

Ngày đăng: 18/03/2021 16:51 | Xem: 491

Trao quà cho sinh viên không về quê đón tết

Ngày đăng: 09/02/2021 00:37 | Xem: 94

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP BÁCH CHO NGƯỜI DÂN TRONG KHU VỰC CÁCH LY

Ngày đăng: 09/02/2021 00:33 | Xem: 76

Toàn thể HV-SV nghỉ Tết từ ngày 1/2/2021

Ngày đăng: 31/01/2021 22:09 | Xem: 90

Thời gian xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2020

Ngày đăng: 13/01/2021 14:42 | Xem: 290

Thông báo thời gian đăng kí học phần cho học kì II năm học 2010 - 2021

Ngày đăng: 30/11/2020 09:05 | Xem: 783

Thông báo cập nhật thông tin sinh viên chính quy khoá 2020

Ngày đăng: 06/11/2020 14:59 | Xem: 771

THỜI KHOÁ BIỂU THEO LỚP CỦA KHOÁ D20 (CẬP NHẬT)

Ngày đăng: 16/10/2020 08:21 | Xem: 2856

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL DO TRƯỜNG CẤP - TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Ngày đăng: 15/10/2020 11:02 | Xem: 631

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL DO TRƯỜNG CẤP - TRÊN LAPTOP-PC

Ngày đăng: 15/10/2020 11:01 | Xem: 367

Thông báo Mở học phần học lại HK1 năm học 2020-2021

Ngày đăng: 01/09/2020 15:41 | Xem: 2466

Thời khóa biểu - Hệ thường xuyên khóa K202 - Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Ngày đăng: 22/08/2020 09:07 | Xem: 7376

Kế hoạch xét tốt nghiệp 8/2020

Ngày đăng: 20/07/2020 08:49 | Xem: 498

Thông báo thời gian đăng kí học phần và thời gian nộp học phí cho học kì I năm học 2010 - 2021

Ngày đăng: 17/07/2020 13:52 | Xem: 2443

Thông báo chuyển đổi học phần thay thế học kỳ 1 năm học 2020 -2021

Ngày đăng: 12/06/2020 08:48 | Xem: 2705

Thông báo tuyển sinh Hệ thường xuyên năm 2020 (Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2, Đại học vừa làm vừa học)

Ngày đăng: 06/05/2020 09:31 | Xem: 381

Danh sách nhóm học phần dạy trực tuyến (Microsoft team)

Ngày đăng: 03/05/2020 09:19 | Xem: 2192

Danh sách nhóm học phần dạy trực tuyến (bigbluebutton)

Ngày đăng: 03/05/2020 09:18 | Xem: 562

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi đăng nhập tài khoản đăng nhập thời khóa biểu, email trường cấp và tài khoản e-learning của sinh viên, học viên.

Ngày đăng: 23/04/2020 10:55 | Xem: 1994

V/v phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng: 20/04/2020 14:36 | Xem: 182

CB-GV tiếp tục làm việc tại nhà từ ngày 16/4/2020 cho đến khi có thông báo mới

Ngày đăng: 16/04/2020 13:53 | Xem: 164

Viên chức, giảng viên làm việc tại nhà

Ngày đăng: 16/04/2020 13:52 | Xem: 155

Thông báo sắp xếp cho cán bộ viên chức nghỉ phòng ngừa dịch

Ngày đăng: 16/04/2020 13:51 | Xem: 138

Sinh viên, học viên nghỉ học từ ngày 17/3/2020

Ngày đăng: 16/03/2020 16:05 | Xem: 219

Thông báo về việc hoãn tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp 3/2020

Ngày đăng: 11/03/2020 16:02 | Xem: 241

Cập nhật thông tin email cá nhân sinh viên

Ngày đăng: 04/03/2020 23:33 | Xem: 21481

Khảo sát ý kiến sinh viên về học phần " Tư duy biện luận ứng dụng"

Ngày đăng: 28/02/2020 10:48 | Xem: 3664

Danh sách sinh viên bị hủy học phần do học phần không có trong chương trình đào tạo

Ngày đăng: 28/02/2020 10:14 | Xem: 3258

Đăng ký in bảng điểm online

Ngày đăng: 26/02/2020 15:54 | Xem: 561

Kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 2/2020

Ngày đăng: 20/02/2020 15:56 | Xem: 175

Tất cả sinh viên - học viên nghỉ học từ ngày 10/02 - 16/02/2020

Ngày đăng: 06/02/2020 16:34 | Xem: 234

Tất cả sinh viên - học viên nghỉ học từ ngày 3/2 - 9/2/2020

Ngày đăng: 03/02/2020 09:03 | Xem: 249

Danh sách sinh viên D16 đăng ký môn học không có trong chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 20/01/2020 09:19 | Xem: 931

Danh sách sinh viên D17 đăng ký môn học không có trong chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 20/01/2020 09:18 | Xem: 1499

Danh sách sinh viên D18 đăng ký môn học không có trong chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 20/01/2020 09:17 | Xem: 1685

Danh sách sinh viên D19 đăng ký môn học không có trong chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 17/01/2020 14:23 | Xem: 2248

THÔNG BÁO MỞ HỌC PHẦN HỌC LẠI - HK2 2019-2020

Ngày đăng: 14/01/2020 10:51 | Xem: 581

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc đại học tháng 12/2019

Ngày đăng: 11/12/2019 16:49 | Xem: 576

Thông báo thời gian đăng kí học phần và thời gian nộp học phí cho học kì II năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 19/11/2019 14:52 | Xem: 640

Quy chế công tác cố vấn học tập

Ngày đăng: 10/10/2019 13:40 | Xem: 260

Lập đề án triển khai thực hiện E-Learning tron toàn Trường

Ngày đăng: 04/10/2019 14:02 | Xem: 191

KH nhận hồ sơ nhập học của sinh viên đại học hệ đào tạo thường xuyên, đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: 18/08/2019 08:47 | Xem: 194

Danh mục học phần đại cương và cơ sở ngành

Ngày đăng: 18/06/2019 16:50 | Xem: 160

Khảo sát chất lượng dịch vụ đăng kí học phần 2019

Ngày đăng: 18/03/2019 13:20 | Xem: 1130

Quy định bổ sung việc thỉnh giảng

Ngày đăng: 16/01/2019 14:48 | Xem: 150

Thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến (E-learning) tại trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 15/01/2019 13:57 | Xem: 171

Quyết định phân công nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống giảng dạy và học tập trực tuyến (E-learning) tại trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 14/01/2019 13:53 | Xem: 141

Thực hiện một số công việc chuyên môn năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 08/11/2018 13:55 | Xem: 163

Quản lý hệ thường xuyên

Ngày đăng: 03/10/2018 13:54 | Xem: 146

Quyết định thành lập Ban điều hành E-learning thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 05/10/2017 10:01 | Xem: 135