Thông báo

Thông Báo thực hiện khảo sát học kì 1, Năm học 2021 - 2022

Ngày đăng: 10/12/2021 19:04 | Xem: 558

Quyết định Cố vấn học tập hệ thường xuyên khóa 2021

Ngày đăng: 17/11/2021 08:40 | Xem: 212

Quyết định Cố vấn học tập 2021 - 2022

Ngày đăng: 17/11/2021 08:40 | Xem: 139

Thông báo Về việc đăng ký học phần học kỳ II năm học 2021-2022

Ngày đăng: 10/11/2021 14:39 | Xem: 3446

Thông báo về việc cập nhật thông tin thường trú

Ngày đăng: 13/10/2021 15:06 | Xem: 459

Thông báo nhập mã teamcode cho các nhóm học phần học kì 1 năm học 2021 - 2022

Ngày đăng: 04/10/2021 14:55 | Xem: 445

Hướng dẫn Sử dụng Microsoft Teams và E-Learning

Ngày đăng: 01/10/2021 11:13 | Xem: 979

Hướng dẫn cập nhật thường trú

Ngày đăng: 29/09/2021 16:05 | Xem: 5082

Hướng dẫn xem thời khóa biểu

Ngày đăng: 29/09/2021 11:28 | Xem: 2590

Sổ tay sinh viên năm học 2021-2022

Ngày đăng: 27/09/2021 13:10 | Xem: 4029

Các mốc thời gian tân sinh viên D21 cần nhớ

Ngày đăng: 23/09/2021 11:48 | Xem: 1526

Thông báo v/v kiểm tra kê khai giảng dạy giảng viên

Ngày đăng: 23/07/2021 10:46 | Xem: 557

THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HK1 2021-2022 (Dành cho D20)

Ngày đăng: 22/07/2021 14:06 | Xem: 9500

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày đăng: 06/07/2021 10:53 | Xem: 623

Hướng dẫn sinh viên khắc phục sự cố Email trường, học phí, e-learning, Microsoft teams, xem thời khóa biểu

Ngày đăng: 21/06/2021 08:42 | Xem: 307

Thông báo thực hiện khảo sát học kỳ 2,2020 - 2021

Ngày đăng: 04/05/2021 14:25 | Xem: 314

Thông báo v/v công bố Thời khóa biểu chính thức

Ngày đăng: 29/04/2021 17:07 | Xem: 395

Thông báo v/v tổ chức học GDQP - AN cho sinh viên khóa D19 và D20

Ngày đăng: 23/04/2021 16:09 | Xem: 3709

Kế hoạch số 33/KH-ĐHTDM ngày 18/3/2021 về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Kiến trúc sư - Tháng 3 năm 2021

Ngày đăng: 18/03/2021 16:51 | Xem: 606

Trao quà cho sinh viên không về quê đón tết

Ngày đăng: 09/02/2021 00:37 | Xem: 152

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP BÁCH CHO NGƯỜI DÂN TRONG KHU VỰC CÁCH LY

Ngày đăng: 09/02/2021 00:33 | Xem: 141

Toàn thể HV-SV nghỉ Tết từ ngày 1/2/2021

Ngày đăng: 31/01/2021 22:09 | Xem: 148

Thời gian xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2020

Ngày đăng: 13/01/2021 14:42 | Xem: 420

Thông báo thời gian đăng kí học phần cho học kì II năm học 2010 - 2021

Ngày đăng: 30/11/2020 09:05 | Xem: 879

Thông báo cập nhật thông tin sinh viên chính quy khoá 2020

Ngày đăng: 06/11/2020 14:59 | Xem: 922

THỜI KHOÁ BIỂU THEO LỚP CỦA KHOÁ D20 (CẬP NHẬT)

Ngày đăng: 16/10/2020 08:21 | Xem: 3240

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL DO TRƯỜNG CẤP - TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Ngày đăng: 15/10/2020 11:02 | Xem: 887

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL DO TRƯỜNG CẤP - TRÊN LAPTOP-PC

Ngày đăng: 15/10/2020 11:01 | Xem: 437

Thông báo Mở học phần học lại HK1 năm học 2020-2021

Ngày đăng: 01/09/2020 15:41 | Xem: 2525

Thời khóa biểu - Hệ thường xuyên khóa K202 - Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Ngày đăng: 22/08/2020 09:07 | Xem: 7566

Kế hoạch xét tốt nghiệp 8/2020

Ngày đăng: 20/07/2020 08:49 | Xem: 557

Thông báo thời gian đăng kí học phần và thời gian nộp học phí cho học kì I năm học 2010 - 2021

Ngày đăng: 17/07/2020 13:52 | Xem: 2528

Thông báo chuyển đổi học phần thay thế học kỳ 1 năm học 2020 -2021

Ngày đăng: 12/06/2020 08:48 | Xem: 2810

Thông báo tuyển sinh Hệ thường xuyên năm 2020 (Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2, Đại học vừa làm vừa học)

Ngày đăng: 06/05/2020 09:31 | Xem: 433

Danh sách nhóm học phần dạy trực tuyến (Microsoft team)

Ngày đăng: 03/05/2020 09:19 | Xem: 2403

Danh sách nhóm học phần dạy trực tuyến (bigbluebutton)

Ngày đăng: 03/05/2020 09:18 | Xem: 626

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi đăng nhập tài khoản đăng nhập thời khóa biểu, email trường cấp và tài khoản e-learning của sinh viên, học viên.

Ngày đăng: 23/04/2020 10:55 | Xem: 2734

V/v phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng: 20/04/2020 14:36 | Xem: 231

CB-GV tiếp tục làm việc tại nhà từ ngày 16/4/2020 cho đến khi có thông báo mới

Ngày đăng: 16/04/2020 13:53 | Xem: 209

Viên chức, giảng viên làm việc tại nhà

Ngày đăng: 16/04/2020 13:52 | Xem: 201

Thông báo sắp xếp cho cán bộ viên chức nghỉ phòng ngừa dịch

Ngày đăng: 16/04/2020 13:51 | Xem: 180

Sinh viên, học viên nghỉ học từ ngày 17/3/2020

Ngày đăng: 16/03/2020 16:05 | Xem: 307

Thông báo về việc hoãn tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp 3/2020

Ngày đăng: 11/03/2020 16:02 | Xem: 284

Cập nhật thông tin email cá nhân sinh viên

Ngày đăng: 04/03/2020 23:33 | Xem: 21783

Khảo sát ý kiến sinh viên về học phần " Tư duy biện luận ứng dụng"

Ngày đăng: 28/02/2020 10:48 | Xem: 3754

Danh sách sinh viên bị hủy học phần do học phần không có trong chương trình đào tạo

Ngày đăng: 28/02/2020 10:14 | Xem: 3372

Đăng ký in bảng điểm online

Ngày đăng: 26/02/2020 15:54 | Xem: 1053

Kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 2/2020

Ngày đăng: 20/02/2020 15:56 | Xem: 228

Tất cả sinh viên - học viên nghỉ học từ ngày 10/02 - 16/02/2020

Ngày đăng: 06/02/2020 16:34 | Xem: 296

Tất cả sinh viên - học viên nghỉ học từ ngày 3/2 - 9/2/2020

Ngày đăng: 03/02/2020 09:03 | Xem: 297

Danh sách sinh viên D16 đăng ký môn học không có trong chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 20/01/2020 09:19 | Xem: 1009

Danh sách sinh viên D17 đăng ký môn học không có trong chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 20/01/2020 09:18 | Xem: 1566

Danh sách sinh viên D18 đăng ký môn học không có trong chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 20/01/2020 09:17 | Xem: 1764

Danh sách sinh viên D19 đăng ký môn học không có trong chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 17/01/2020 14:23 | Xem: 2381

THÔNG BÁO MỞ HỌC PHẦN HỌC LẠI - HK2 2019-2020

Ngày đăng: 14/01/2020 10:51 | Xem: 637

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc đại học tháng 12/2019

Ngày đăng: 11/12/2019 16:49 | Xem: 631

Thông báo thời gian đăng kí học phần và thời gian nộp học phí cho học kì II năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 19/11/2019 14:52 | Xem: 715

Quy chế công tác cố vấn học tập

Ngày đăng: 10/10/2019 13:40 | Xem: 329

Lập đề án triển khai thực hiện E-Learning tron toàn Trường

Ngày đăng: 04/10/2019 14:02 | Xem: 244

KH nhận hồ sơ nhập học của sinh viên đại học hệ đào tạo thường xuyên, đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: 18/08/2019 08:47 | Xem: 245

Danh mục học phần đại cương và cơ sở ngành

Ngày đăng: 18/06/2019 16:50 | Xem: 208

Khảo sát chất lượng dịch vụ đăng kí học phần 2019

Ngày đăng: 18/03/2019 13:20 | Xem: 1193

Quy định bổ sung việc thỉnh giảng

Ngày đăng: 16/01/2019 14:48 | Xem: 209

Thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến (E-learning) tại trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 15/01/2019 13:57 | Xem: 223

Quyết định phân công nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống giảng dạy và học tập trực tuyến (E-learning) tại trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 14/01/2019 13:53 | Xem: 202

Thực hiện một số công việc chuyên môn năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 08/11/2018 13:55 | Xem: 209

Quản lý hệ thường xuyên

Ngày đăng: 03/10/2018 13:54 | Xem: 197

Quyết định thành lập Ban điều hành E-learning thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 05/10/2017 10:01 | Xem: 179