Giảng viên

Thông báo v/v kiểm tra kê khai giảng dạy giảng viên

Ngày đăng: 23/07/2021 10:46 | Xem: 382

THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HK1 2021-2022 (Dành cho D20)

Ngày đăng: 22/07/2021 14:06 | Xem: 9194

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày đăng: 06/07/2021 10:53 | Xem: 400

Hướng dẫn sinh viên khắc phục sự cố Email trường, học phí, e-learning, Microsoft teams, xem thời khóa biểu

Ngày đăng: 21/06/2021 08:42 | Xem: 174

Thông báo thực hiện khảo sát học kỳ 2,2020 - 2021

Ngày đăng: 04/05/2021 14:25 | Xem: 270

Thông báo v/v công bố Thời khóa biểu chính thức

Ngày đăng: 29/04/2021 17:07 | Xem: 329

Thông báo v/v tổ chức học GDQP - AN cho sinh viên khóa D19 và D20

Ngày đăng: 23/04/2021 16:09 | Xem: 3599

Kế hoạch số 33/KH-ĐHTDM ngày 18/3/2021 về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Kiến trúc sư - Tháng 3 năm 2021

Ngày đăng: 18/03/2021 16:51 | Xem: 538

Trao quà cho sinh viên không về quê đón tết

Ngày đăng: 09/02/2021 00:37 | Xem: 115

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP BÁCH CHO NGƯỜI DÂN TRONG KHU VỰC CÁCH LY

Ngày đăng: 09/02/2021 00:33 | Xem: 103

Toàn thể HV-SV nghỉ Tết từ ngày 1/2/2021

Ngày đăng: 31/01/2021 22:09 | Xem: 110

Thời gian xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2020

Ngày đăng: 13/01/2021 14:42 | Xem: 337

Thông báo thời gian đăng kí học phần cho học kì II năm học 2010 - 2021

Ngày đăng: 30/11/2020 09:05 | Xem: 826

Thông báo cập nhật thông tin sinh viên chính quy khoá 2020

Ngày đăng: 06/11/2020 14:59 | Xem: 817

THỜI KHOÁ BIỂU THEO LỚP CỦA KHOÁ D20 (CẬP NHẬT)

Ngày đăng: 16/10/2020 08:21 | Xem: 2986

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL DO TRƯỜNG CẤP - TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Ngày đăng: 15/10/2020 11:02 | Xem: 700

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL DO TRƯỜNG CẤP - TRÊN LAPTOP-PC

Ngày đăng: 15/10/2020 11:01 | Xem: 405

Thông báo Mở học phần học lại HK1 năm học 2020-2021

Ngày đăng: 01/09/2020 15:41 | Xem: 2491

Thời khóa biểu - Hệ thường xuyên khóa K202 - Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Ngày đăng: 22/08/2020 09:07 | Xem: 7439

Kế hoạch xét tốt nghiệp 8/2020

Ngày đăng: 20/07/2020 08:49 | Xem: 522

Thông báo thời gian đăng kí học phần và thời gian nộp học phí cho học kì I năm học 2010 - 2021

Ngày đăng: 17/07/2020 13:52 | Xem: 2481

Thông báo chuyển đổi học phần thay thế học kỳ 1 năm học 2020 -2021

Ngày đăng: 12/06/2020 08:48 | Xem: 2752

Thông báo tuyển sinh Hệ thường xuyên năm 2020 (Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2, Đại học vừa làm vừa học)

Ngày đăng: 06/05/2020 09:31 | Xem: 402

Danh sách nhóm học phần dạy trực tuyến (Microsoft team)

Ngày đăng: 03/05/2020 09:19 | Xem: 2299

Danh sách nhóm học phần dạy trực tuyến (bigbluebutton)

Ngày đăng: 03/05/2020 09:18 | Xem: 588

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi đăng nhập tài khoản đăng nhập thời khóa biểu, email trường cấp và tài khoản e-learning của sinh viên, học viên.

Ngày đăng: 23/04/2020 10:55 | Xem: 2310

V/v phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng: 20/04/2020 14:36 | Xem: 202

CB-GV tiếp tục làm việc tại nhà từ ngày 16/4/2020 cho đến khi có thông báo mới

Ngày đăng: 16/04/2020 13:53 | Xem: 182

Viên chức, giảng viên làm việc tại nhà

Ngày đăng: 16/04/2020 13:52 | Xem: 172

Thông báo sắp xếp cho cán bộ viên chức nghỉ phòng ngừa dịch

Ngày đăng: 16/04/2020 13:51 | Xem: 151

Sinh viên, học viên nghỉ học từ ngày 17/3/2020

Ngày đăng: 16/03/2020 16:05 | Xem: 234

Thông báo về việc hoãn tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp 3/2020

Ngày đăng: 11/03/2020 16:02 | Xem: 259

Cập nhật thông tin email cá nhân sinh viên

Ngày đăng: 04/03/2020 23:33 | Xem: 21594

Khảo sát ý kiến sinh viên về học phần " Tư duy biện luận ứng dụng"

Ngày đăng: 28/02/2020 10:48 | Xem: 3698

Danh sách sinh viên bị hủy học phần do học phần không có trong chương trình đào tạo

Ngày đăng: 28/02/2020 10:14 | Xem: 3305

Đăng ký in bảng điểm online

Ngày đăng: 26/02/2020 15:54 | Xem: 687

Kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 2/2020

Ngày đăng: 20/02/2020 15:56 | Xem: 200

Tất cả sinh viên - học viên nghỉ học từ ngày 10/02 - 16/02/2020

Ngày đăng: 06/02/2020 16:34 | Xem: 257

Tất cả sinh viên - học viên nghỉ học từ ngày 3/2 - 9/2/2020

Ngày đăng: 03/02/2020 09:03 | Xem: 264

Danh sách sinh viên D16 đăng ký môn học không có trong chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 20/01/2020 09:19 | Xem: 958

Danh sách sinh viên D17 đăng ký môn học không có trong chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 20/01/2020 09:18 | Xem: 1524

Danh sách sinh viên D18 đăng ký môn học không có trong chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 20/01/2020 09:17 | Xem: 1722

Danh sách sinh viên D19 đăng ký môn học không có trong chương trình đào tạo.

Ngày đăng: 17/01/2020 14:23 | Xem: 2323

THÔNG BÁO MỞ HỌC PHẦN HỌC LẠI - HK2 2019-2020

Ngày đăng: 14/01/2020 10:51 | Xem: 606

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc đại học tháng 12/2019

Ngày đăng: 11/12/2019 16:49 | Xem: 600

Thông báo thời gian đăng kí học phần và thời gian nộp học phí cho học kì II năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 19/11/2019 14:52 | Xem: 671

Quy chế công tác cố vấn học tập

Ngày đăng: 10/10/2019 13:40 | Xem: 287

Lập đề án triển khai thực hiện E-Learning tron toàn Trường

Ngày đăng: 04/10/2019 14:02 | Xem: 211

KH nhận hồ sơ nhập học của sinh viên đại học hệ đào tạo thường xuyên, đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: 18/08/2019 08:47 | Xem: 212

Danh mục học phần đại cương và cơ sở ngành

Ngày đăng: 18/06/2019 16:50 | Xem: 176

Khảo sát chất lượng dịch vụ đăng kí học phần 2019

Ngày đăng: 18/03/2019 13:20 | Xem: 1152

Quy định bổ sung việc thỉnh giảng

Ngày đăng: 16/01/2019 14:48 | Xem: 181

Thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến (E-learning) tại trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 15/01/2019 13:57 | Xem: 185

Quyết định phân công nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống giảng dạy và học tập trực tuyến (E-learning) tại trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 14/01/2019 13:53 | Xem: 162

Thực hiện một số công việc chuyên môn năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 08/11/2018 13:55 | Xem: 181

Quản lý hệ thường xuyên

Ngày đăng: 03/10/2018 13:54 | Xem: 168

Quyết định thành lập Ban điều hành E-learning thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 05/10/2017 10:01 | Xem: 150