Lịch công tác

LỊCH LV TUẦN 15/2024

Ngày đăng: 08/04/2024 16:53 | Xem: 22

LỊCH LV TUẦN 14/2024

Ngày đăng: 01/04/2024 16:40 | Xem: 23

LỊCH LV TUẦN 13/2024

Ngày đăng: 25/03/2024 14:45 | Xem: 31

LỊCH LV TUẦN 12/2024

Ngày đăng: 19/03/2024 08:33 | Xem: 29

LỊCH LV TUẦN 11/2024

Ngày đăng: 11/03/2024 14:38 | Xem: 38

LỊCH LV TUẦN 10/2024

Ngày đăng: 04/03/2024 10:50 | Xem: 45

LỊCH LV TUẦN 9/2024

Ngày đăng: 26/02/2024 09:16 | Xem: 31

LỊCH LV TUẦN 8/2024

Ngày đăng: 20/02/2024 08:10 | Xem: 28

LỊCH LV TUẦN 7/2024

Ngày đăng: 15/02/2024 08:36 | Xem: 33

LỊCH LV TUẦN 06/2024

Ngày đăng: 05/02/2024 11:27 | Xem: 37

LỊCH LV TUẦN 5/2024

Ngày đăng: 29/01/2024 17:20 | Xem: 45

LỊCH LV TUẦN 4/2024

Ngày đăng: 22/01/2024 14:05 | Xem: 44

LỊCH LV TUẦN 3/2024

Ngày đăng: 15/01/2024 08:26 | Xem: 49

LỊCH LV TUẦN 02/2024

Ngày đăng: 08/01/2024 10:31 | Xem: 42

LỊCH LV TUẦN 01/2024

Ngày đăng: 02/01/2024 11:12 | Xem: 54

LỊCH LV TUẦN 52/2023

Ngày đăng: 26/12/2023 16:44 | Xem: 72

LỊCH LV TUẦN 51/2023BS

Ngày đăng: 20/12/2023 15:38 | Xem: 67

LỊCH LV TUẦN 51/2023

Ngày đăng: 18/12/2023 10:27 | Xem: 57

LỊCH LV TUẦN 50/2023

Ngày đăng: 11/12/2023 09:15 | Xem: 59

LỊCH LV TUẦN 49/2023

Ngày đăng: 05/12/2023 08:12 | Xem: 57

LỊCH LV TUẦN 48/2023

Ngày đăng: 29/11/2023 10:39 | Xem: 84

LỊCH LV TUẦN 47/2023

Ngày đăng: 21/11/2023 16:26 | Xem: 71

LỊCH LV TUẦN 46/2023

Ngày đăng: 13/11/2023 09:56 | Xem: 70

LỊCH LV TUẦN 45/2023BS

Ngày đăng: 07/11/2023 09:12 | Xem: 73

LỊCH LV TUẦN 45/2023

Ngày đăng: 06/11/2023 07:58 | Xem: 53

LỊCH LV TUẦN 44/2023

Ngày đăng: 06/11/2023 07:58 | Xem: 70

LỊCH LV TUẦN 43/2023

Ngày đăng: 24/10/2023 07:36 | Xem: 75

LỊCH LV TUẦN 42/2023 BS

Ngày đăng: 19/10/2023 13:56 | Xem: 68

LỊCH LV TUẦN 42/2023

Ngày đăng: 16/10/2023 10:12 | Xem: 71

LỊCH LV TUẦN 41/2023

Ngày đăng: 09/10/2023 16:12 | Xem: 70

LỊCH LV TUẦN 40/2023

Ngày đăng: 02/10/2023 10:57 | Xem: 71

LỊCH LV TUẦN 39/2023

Ngày đăng: 25/09/2023 16:35 | Xem: 80

LỊCH LV TUẦN 38/2023

Ngày đăng: 18/09/2023 09:45 | Xem: 77

LỊCH LV TUẦN 37/2023

Ngày đăng: 11/09/2023 08:34 | Xem: 107

LỊCH LV TUẦN 36/2023

Ngày đăng: 05/09/2023 10:40 | Xem: 95

LỊCH LV TUẦN 35/2023

Ngày đăng: 28/08/2023 13:57 | Xem: 82

LỊCH LV TUẦN 34/2023

Ngày đăng: 21/08/2023 11:17 | Xem: 105

LỊCH LV TUẦN 33/2023

Ngày đăng: 14/08/2023 10:07 | Xem: 127

LỊCH LV TUẦN 32/2023

Ngày đăng: 07/08/2023 08:38 | Xem: 111

LỊCH LV TUẦN 31/2023

Ngày đăng: 31/07/2023 08:15 | Xem: 104

LỊCH LV TUẦN 30/2023

Ngày đăng: 26/07/2023 10:57 | Xem: 129

LỊCH LV TUẦN 29/2023

Ngày đăng: 17/07/2023 07:54 | Xem: 119

LỊCH LV TUẦN 28/2023

Ngày đăng: 10/07/2023 07:59 | Xem: 107

LỊCH LV TUẦN 27/2023

Ngày đăng: 03/07/2023 08:50 | Xem: 115

LỊCH LV TUẦN 26/2023

Ngày đăng: 26/06/2023 13:55 | Xem: 112

LỊCH LV TUẦN 25/2023

Ngày đăng: 19/06/2023 08:36 | Xem: 117

LỊCH LV TUẦN 24/2023

Ngày đăng: 11/06/2023 17:40 | Xem: 103

LỊCH LV TUẦN 23/2023

Ngày đăng: 05/06/2023 11:09 | Xem: 113

LỊCH LV TUẦN 22/2023

Ngày đăng: 30/05/2023 10:24 | Xem: 135

LỊCH LV TUẦN 21/2023

Ngày đăng: 22/05/2023 09:17 | Xem: 110

LỊCH LV TUẦN 20/2023

Ngày đăng: 15/05/2023 10:41 | Xem: 116

LỊCH LV TUẦN 19/2023

Ngày đăng: 08/05/2023 08:29 | Xem: 132

LỊCH LV TUẦN 18/2023

Ngày đăng: 04/05/2023 08:35 | Xem: 128

LỊCH LV TUẦN 17/2023

Ngày đăng: 23/04/2023 15:47 | Xem: 136

LỊCH LV TUẦN 16/2023

Ngày đăng: 17/04/2023 09:26 | Xem: 148

LỊCH LV TUẦN 15/2023

Ngày đăng: 13/04/2023 07:54 | Xem: 141

LỊCH LV TUẦN 14/2023

Ngày đăng: 03/04/2023 08:13 | Xem: 157

LỊCH LV TUẦN 13/2023

Ngày đăng: 27/03/2023 09:36 | Xem: 136

LỊCH LV TUẦN 12/2023

Ngày đăng: 20/03/2023 09:47 | Xem: 143

LỊCH LV TUẦN 11/2023

Ngày đăng: 13/03/2023 16:39 | Xem: 133

LỊCH LV TUẦN 10/2023

Ngày đăng: 06/03/2023 10:37 | Xem: 131

LỊCH LV TUẦN 9/2023

Ngày đăng: 27/02/2023 14:08 | Xem: 131

LỊCH LV TUẦN 8/2023

Ngày đăng: 20/02/2023 09:13 | Xem: 137

LỊCH LV TUẦN 7/2023

Ngày đăng: 13/02/2023 09:57 | Xem: 145

LỊCH LV TUẦN 6/2023

Ngày đăng: 07/02/2023 15:00 | Xem: 135

LỊCH LV TUẦN 05

Ngày đăng: 30/01/2023 09:52 | Xem: 136

LỊCH LV TUẦN 3/2023

Ngày đăng: 17/01/2023 14:54 | Xem: 153

LỊCH LV TUẦN 2/2023

Ngày đăng: 17/01/2023 14:54 | Xem: 142

LỊCH LV TUẦN 01

Ngày đăng: 08/01/2023 10:15 | Xem: 148

LỊCH LV TUẦN 51

Ngày đăng: 19/12/2022 10:05 | Xem: 182

LỊCH LV TUẦN 50

Ngày đăng: 17/12/2022 16:06 | Xem: 146

LỊCH LV TUẦN 49

Ngày đăng: 08/12/2022 11:12 | Xem: 148

LỊCH LV TUẦN 48

Ngày đăng: 28/11/2022 11:10 | Xem: 179

LỊCH LV TUẦN 47

Ngày đăng: 22/11/2022 11:33 | Xem: 167

LỊCH LV TUẦN 46

Ngày đăng: 14/11/2022 11:21 | Xem: 175

LỊCH LV TUẦN 45

Ngày đăng: 07/11/2022 08:21 | Xem: 224

LỊCH LV TUẦN 44

Ngày đăng: 01/11/2022 15:54 | Xem: 166

LỊCH LV TUẦN 43

Ngày đăng: 27/10/2022 10:51 | Xem: 170

LỊCH LV TUẦN 42

Ngày đăng: 16/10/2022 16:10 | Xem: 200

LỊCH LV TUẦN 41

Ngày đăng: 16/10/2022 14:32 | Xem: 181

LỊCH LV TUẦN 40

Ngày đăng: 03/10/2022 10:25 | Xem: 285

LỊCH LV TUẦN 39

Ngày đăng: 26/09/2022 14:12 | Xem: 195

LỊCH LV TUẦN 38

Ngày đăng: 23/09/2022 10:41 | Xem: 186

LỊCH LV TUẦN 37

Ngày đăng: 23/09/2022 10:40 | Xem: 248

LỊCH LV TUẦN 36

Ngày đăng: 05/09/2022 10:38 | Xem: 213

LỊCH LV TUẦN 35

Ngày đăng: 31/08/2022 15:40 | Xem: 178

LỊCH LV TUẦN 34

Ngày đăng: 22/08/2022 09:19 | Xem: 174

LỊCH LV TUẦN 33

Ngày đăng: 22/08/2022 09:17 | Xem: 180

LỊCH LV TUẦN 32

Ngày đăng: 10/08/2022 08:20 | Xem: 195

LỊCH LV TUẦN 30

Ngày đăng: 25/07/2022 09:15 | Xem: 209

LỊCH LV TUẦN 29

Ngày đăng: 18/07/2022 16:07 | Xem: 201

LỊCH LV TUẦN 27

Ngày đăng: 04/07/2022 14:50 | Xem: 211

LỊCH LV TUẦN 25

Ngày đăng: 22/06/2022 14:20 | Xem: 216

LỊCH LV TUẦN 24

Ngày đăng: 13/06/2022 15:03 | Xem: 217

LỊCH LV TUẦN 23

Ngày đăng: 06/06/2022 15:18 | Xem: 261

LỊCH LV TUẦN 22

Ngày đăng: 01/06/2022 14:39 | Xem: 210

LỊCH LV TUẦN 21

Ngày đăng: 23/05/2022 09:37 | Xem: 223

LỊCH LV TUẦN 20

Ngày đăng: 23/05/2022 09:37 | Xem: 225

LỊCH LV TUẦN 19

Ngày đăng: 09/05/2022 15:25 | Xem: 231

LỊCH LV TUẦN 17

Ngày đăng: 04/05/2022 09:22 | Xem: 200

LỊCH LV TUẦN 16

Ngày đăng: 04/05/2022 09:22 | Xem: 202

LỊCH LV TUẦN 18

Ngày đăng: 04/05/2022 09:20 | Xem: 214

LỊCH LV TUẦN 15

Ngày đăng: 12/04/2022 14:47 | Xem: 251

LỊCH LV TUẦN 14

Ngày đăng: 06/04/2022 09:22 | Xem: 228

LỊCH LV TUẦN 13

Ngày đăng: 29/03/2022 14:02 | Xem: 274

LỊCH LV TUẦN 12

Ngày đăng: 29/03/2022 14:01 | Xem: 219

LỊCH LV TUẦN 11

Ngày đăng: 29/03/2022 14:01 | Xem: 184

LỊCH LV TUẦN 10

Ngày đăng: 29/03/2022 14:00 | Xem: 306

LỊCH LV TUẦN 7

Ngày đăng: 29/03/2022 13:59 | Xem: 209

LỊCH LV TUẦN 6

Ngày đăng: 29/03/2022 13:59 | Xem: 206

LỊCH LV TUẦN 4

Ngày đăng: 29/03/2022 13:54 | Xem: 260

LỊCH LV TUẦN 2

Ngày đăng: 29/03/2022 13:54 | Xem: 236

LỊCH LV TUẦN 1

Ngày đăng: 29/03/2022 10:49 | Xem: 211

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27

Ngày đăng: 08/07/2021 08:22 | Xem: 480

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25

Ngày đăng: 22/06/2021 11:04 | Xem: 441

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24

Ngày đăng: 15/06/2021 11:07 | Xem: 265

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23

Ngày đăng: 08/06/2021 15:19 | Xem: 322

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22

Ngày đăng: 08/06/2021 15:19 | Xem: 285

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20

Ngày đăng: 24/05/2021 09:48 | Xem: 303

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21

Ngày đăng: 24/05/2021 09:46 | Xem: 293

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 19

Ngày đăng: 13/05/2021 17:12 | Xem: 303

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 18

Ngày đăng: 06/05/2021 07:42 | Xem: 318

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 16

Ngày đăng: 26/04/2021 16:20 | Xem: 315

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 17

Ngày đăng: 26/04/2021 16:19 | Xem: 284

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 14

Ngày đăng: 05/04/2021 09:06 | Xem: 354

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 13

Ngày đăng: 28/03/2021 17:08 | Xem: 314

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 12

Ngày đăng: 21/03/2021 11:44 | Xem: 320

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11

Ngày đăng: 16/03/2021 14:17 | Xem: 339

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 10

Ngày đăng: 08/03/2021 14:40 | Xem: 312

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 9

Ngày đăng: 01/03/2021 14:54 | Xem: 341

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 8

Ngày đăng: 22/02/2021 10:06 | Xem: 331

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 5

Ngày đăng: 31/01/2021 17:15 | Xem: 352

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 4

Ngày đăng: 24/01/2021 16:40 | Xem: 329

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 3

Ngày đăng: 18/01/2021 09:03 | Xem: 331

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 2

Ngày đăng: 10/01/2021 10:22 | Xem: 353

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 1

Ngày đăng: 04/01/2021 08:54 | Xem: 367

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 53

Ngày đăng: 27/12/2020 17:05 | Xem: 389

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 52

Ngày đăng: 20/12/2020 10:56 | Xem: 339

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 51

Ngày đăng: 15/12/2020 08:29 | Xem: 336

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 50

Ngày đăng: 07/12/2020 14:01 | Xem: 319

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49

Ngày đăng: 29/11/2020 11:06 | Xem: 352

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 48

Ngày đăng: 23/11/2020 09:05 | Xem: 347

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 47 BO SUNG

Ngày đăng: 16/11/2020 15:34 | Xem: 355

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 47

Ngày đăng: 16/11/2020 09:08 | Xem: 355

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 46

Ngày đăng: 09/11/2020 08:46 | Xem: 355

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 45

Ngày đăng: 01/11/2020 09:51 | Xem: 348

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 44

Ngày đăng: 25/10/2020 11:16 | Xem: 351

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 43

Ngày đăng: 19/10/2020 16:06 | Xem: 342

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 42

Ngày đăng: 11/10/2020 10:13 | Xem: 377

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 41

Ngày đăng: 04/10/2020 10:36 | Xem: 422

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 40 BO SUNG

Ngày đăng: 29/09/2020 09:22 | Xem: 352

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 40

Ngày đăng: 27/09/2020 10:39 | Xem: 339

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39

Ngày đăng: 21/09/2020 07:43 | Xem: 346

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 38

Ngày đăng: 14/09/2020 09:44 | Xem: 330

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 37

Ngày đăng: 08/09/2020 14:07 | Xem: 341

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 36

Ngày đăng: 30/08/2020 15:35 | Xem: 331

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 35

Ngày đăng: 24/08/2020 07:28 | Xem: 341

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33

Ngày đăng: 09/08/2020 14:22 | Xem: 326

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32

Ngày đăng: 05/08/2020 15:02 | Xem: 322

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 29

Ngày đăng: 27/07/2020 13:58 | Xem: 308

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31

Ngày đăng: 27/07/2020 09:05 | Xem: 334

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 30

Ngày đăng: 18/07/2020 10:02 | Xem: 327

Lịch công tác tuần 28

Ngày đăng: 06/07/2020 08:29 | Xem: 330

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27 BS

Ngày đăng: 01/07/2020 09:33 | Xem: 334

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27

Ngày đăng: 30/06/2020 09:58 | Xem: 323

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 26

Ngày đăng: 20/06/2020 10:56 | Xem: 354

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25

Ngày đăng: 18/06/2020 08:19 | Xem: 309

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24

Ngày đăng: 08/06/2020 08:51 | Xem: 348

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23 NEW

Ngày đăng: 02/06/2020 14:56 | Xem: 328

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23

Ngày đăng: 01/06/2020 09:10 | Xem: 332

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 BO SUNG LAN 2

Ngày đăng: 25/05/2020 14:29 | Xem: 308

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 BỔ SUNG

Ngày đăng: 25/05/2020 10:22 | Xem: 316

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22

Ngày đăng: 25/05/2020 09:03 | Xem: 320

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21

Ngày đăng: 19/05/2020 09:23 | Xem: 333

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20 bo sung

Ngày đăng: 12/05/2020 10:24 | Xem: 312

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20

Ngày đăng: 10/05/2020 16:25 | Xem: 327

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 19

Ngày đăng: 04/05/2020 08:18 | Xem: 327

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 17

Ngày đăng: 20/04/2020 09:04 | Xem: 326

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 16

Ngày đăng: 14/04/2020 14:21 | Xem: 326

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 15

Ngày đăng: 06/04/2020 09:45 | Xem: 320

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 14

Ngày đăng: 29/03/2020 16:04 | Xem: 342

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 13 BO SUNG

Ngày đăng: 24/03/2020 16:25 | Xem: 345

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN13

Ngày đăng: 23/03/2020 08:49 | Xem: 338

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 12

Ngày đăng: 15/03/2020 10:42 | Xem: 335

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11

Ngày đăng: 09/03/2020 08:49 | Xem: 359

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 10 BS

Ngày đăng: 03/03/2020 10:04 | Xem: 349

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 10

Ngày đăng: 02/03/2020 09:30 | Xem: 351

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 9

Ngày đăng: 22/02/2020 17:08 | Xem: 371

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 8 BỔ SUNG

Ngày đăng: 17/02/2020 16:30 | Xem: 372

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 8

Ngày đăng: 17/02/2020 09:05 | Xem: 367

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 7 BỔ SUNG

Ngày đăng: 11/02/2020 08:58 | Xem: 331

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 7

Ngày đăng: 10/02/2020 08:44 | Xem: 342

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 6

Ngày đăng: 03/02/2020 10:03 | Xem: 330

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 4

Ngày đăng: 21/01/2020 10:44 | Xem: 345

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 3

Ngày đăng: 13/01/2020 08:06 | Xem: 362

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 2

Ngày đăng: 07/01/2020 14:25 | Xem: 349

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53

Ngày đăng: 30/12/2019 09:02 | Xem: 350

Lịch công tác tuần 52

Ngày đăng: 23/12/2019 15:44 | Xem: 363

Lịch công tác tuần 51

Ngày đăng: 15/12/2019 09:35 | Xem: 359

Lịch công tác tuần 50

Ngày đăng: 08/12/2019 10:25 | Xem: 383

Lịch công tác tuần 49

Ngày đăng: 30/11/2019 16:23 | Xem: 341

Lịch công tác tuần 48

Ngày đăng: 24/11/2019 16:13 | Xem: 350

Lịch công tác tuần 47

Ngày đăng: 18/11/2019 16:21 | Xem: 360