Hướng dẫn xem thời khóa biểu cho tân sinh viên

23/09/2022 08:58  5064
Link video hướng dẫn xem thời khóa biểu: https://youtu.be/bZgpdMVxt4A

------
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn đăng nhập Email lần đầu tiên: https://tinyurl.com/hddn-email
Hướng dẫn đăng nhập cổng thông tin sinh viên: https://tinyurl.com/DangNhap-CTTSV