Thông báo v/v kiểm tra kê khai giảng dạy giảng viên

23/07/2021 10:46  529
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến Giảng viên bảng KÊ KHAI GIẢNG DẠY đã có trên EDUWEB (trang cá nhân của từng giảng viên) từ ngày 23/07/2021, để căn cứ tính thi đua và thừa giờ năm học 2020-2021.
Đề nghị thầy cô kiểm tra và phản hồi điều chỉnh (nếu cần).
Các trường hợp cần điều chỉnh (kèm minh chứng cụ thể) nộp về thư ký chương trình tổng hợp.
* Thời gian kiểm tra và xử lý: đến hết ngày 06/08/2021
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý thầy cô!