Thông báo kế hoạch đăng ký môn học HK2 năm học 2023-2024

30/11/2023 09:14  7775
TẢI VỀ FILE PDF
Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Thủ Dầu Một thông tin đến các bạn SV về lịch trình đăng ký môn học Học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau:
 
Thời gian đăng ký môn học sẽ được chia làm 02 đợt: 
  • Đợt 1: từ ngày 04/12/2023 đến ngày 06/12/2023, dành cho SV đăng ký các môn học đúng tiến độ đào tạo. 
  • Đợt 2: từ ngày 07/12/2023 đến ngày 09/12/2023, dành cho SV đăng ký các môn học vượt, học lại, SV không đúng tiến độ đào tạo nhưng chưa hết thời gian đào tạo.
 
Vì số lượng SV toàn trường rất lớn, để đảm bảo hệ thống đăng ký môn học không quá tải, trường sẽ mở hệ thống theo khung thời gian (1 giờ trên mỗi khung) cho từng nhóm sinh viên của từng khoa, ngành. Các bạn sinh viên bắt buộc đăng ký môn học vào khung thời gian quy định. Vì vậy, SV cần xem kỹ khung thời gian của ngành khối mình đang học tại phụ lục 1 và 2 của Kế hoạch đính kèm (từ trang 6).