Thông báo v/v công bố Thời khóa biểu chính thức

29/04/2021 17:07  267
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến Giảng viên và sinh viên thời khóa biểu chính thức được đăng trên website từ ngày 30/04/2021, để căn cứ giảng dạy và học tập

Trân trọng!