Thông báo nhập mã teamcode cho các nhóm học phần học kì 1 năm học 2021 - 2022

04/10/2021 14:55  445
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến giảng viên có tiết giảng dạy học kì 1 năm học 2021 - 2022 thời gian nhập mã teamcode đến hết ngày 07/10/2021 tại địa chỉ: http://daa.tdmu.edu.vn/teamscode

Giảng viên có thể xem hướng dẫn nhập cụ thể tại: https://youtu.be/haduLDnZpRU

Trân trọng!