Sinh viên

Hướng dẫn cập nhật thường trú

Ngày đăng: 29/09/2021 16:06 | Xem: 21

Sổ tay sinh viên năm học 2021-2022

Ngày đăng: 27/09/2021 13:09 | Xem: 90

Các mốc thời gian tân sinh viên D21 cần nhớ

Ngày đăng: 22/09/2021 08:22 | Xem: 60

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày đăng: 06/07/2021 10:54 | Xem: 61

Hướng dẫn sinh viên khắc phục sự cố Email trường, học phí, e-learning, Microsoft teams, xem thời khóa biểu

Ngày đăng: 21/06/2021 08:43 | Xem: 95

Kế hoạch số 33/KH-ĐHTDM ngày 18/3/2021 về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Kiến trúc sư - Tháng 3 năm 2021

Ngày đăng: 18/03/2021 16:51 | Xem: 48

Kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 12/2020

Ngày đăng: 03/12/2020 09:39 | Xem: 79

Sổ tay sinh viên năm học 2020-2021

Ngày đăng: 13/10/2020 14:20 | Xem: 134

Thông báo thời gian đăng kí học phần và thời gian nộp học phí cho học kì I năm học 2010 - 2021

Ngày đăng: 17/07/2020 13:52 | Xem: 3039

Quy định chuẩn đầu ra của hệ chính quy và thường xuyên khóa 2018 trở về trước

Ngày đăng: 02/06/2020 10:03 | Xem: 167

Danh sách mã teamcode các nhóm học phần giảng dạy số

Ngày đăng: 23/04/2020 15:43 | Xem: 200

Quy định chuẩn đầu ra của hệ chính quy và thường xuyên khóa 2019 trờ về sau

Ngày đăng: 12/12/2019 10:17 | Xem: 257

Hướng dẫn đăng kí môn học và xem thời khóa biểu

Ngày đăng: 05/01/2019 16:04 | Xem: 611