Sinh viên

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học HK1 năm học 2023-2024

Ngày đăng: 18/07/2023 21:39 | Xem: 156

Hướng dẫn xem thời khóa biểu cho tân sinh viên

Ngày đăng: 23/09/2022 08:58 | Xem: 5064

Kế hoạch xét tốt nghiệp 6/2022

Ngày đăng: 11/05/2022 15:32 | Xem: 395

Quy chế đào tạo đại học theo học chế tín chỉ (1774/QĐ-ĐHTDM)

Ngày đăng: 21/04/2022 15:43 | Xem: 352

Đăng ký học phần học kỳ III, năm học 2021 - 2022

Ngày đăng: 22/03/2022 09:30 | Xem: 2173

Thông báo V/v điều chỉnh hình thức giảng dạy các học phần tạo dạy F2

Ngày đăng: 23/02/2022 16:26 | Xem: 266

Thông báo Về việc đăng ký học phần học kỳ II năm học 2021-2022

Ngày đăng: 10/11/2021 14:39 | Xem: 329

Hướng dẫn cập nhật thường trú

Ngày đăng: 29/09/2021 16:06 | Xem: 298

Sổ tay sinh viên năm học 2021-2022

Ngày đăng: 27/09/2021 13:09 | Xem: 685

Các mốc thời gian tân sinh viên D21 cần nhớ

Ngày đăng: 22/09/2021 08:22 | Xem: 470

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày đăng: 06/07/2021 10:54 | Xem: 359

Hướng dẫn sinh viên khắc phục sự cố Email trường, học phí, e-learning, Microsoft teams, xem thời khóa biểu

Ngày đăng: 21/06/2021 08:43 | Xem: 399

Kế hoạch số 33/KH-ĐHTDM ngày 18/3/2021 về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Kiến trúc sư - Tháng 3 năm 2021

Ngày đăng: 18/03/2021 16:51 | Xem: 340

Kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 12/2020

Ngày đăng: 03/12/2020 09:39 | Xem: 376

Sổ tay sinh viên năm học 2020-2021

Ngày đăng: 13/10/2020 14:20 | Xem: 438

Thông báo thời gian đăng kí học phần và thời gian nộp học phí cho học kì I năm học 2010 - 2021

Ngày đăng: 17/07/2020 13:52 | Xem: 3445

Quy định chuẩn đầu ra của hệ chính quy và thường xuyên khóa 2018 trở về trước

Ngày đăng: 02/06/2020 10:03 | Xem: 1040

Danh sách mã teamcode các nhóm học phần giảng dạy số

Ngày đăng: 23/04/2020 15:43 | Xem: 900

Quy định chuẩn đầu ra của hệ chính quy và thường xuyên khóa 2019 trờ về sau

Ngày đăng: 12/12/2019 10:17 | Xem: 611

Hướng dẫn đăng kí môn học và xem thời khóa biểu

Ngày đăng: 05/01/2019 16:04 | Xem: 1625