Chương trình đào tạo

Khung CTDT ngành Kỹ thuật môi trường

Ngày đăng: 19/01/2024 09:11 | Xem: 132

Khung CTDT ngành Quản lý Nhà nước

Ngày đăng: 19/01/2024 09:11 | Xem: 119

Khung CTDT ngành Quản lý đất đai

Ngày đăng: 19/01/2024 09:10 | Xem: 90

Khung CTDT ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngày đăng: 19/01/2024 09:10 | Xem: 86

Khung CTDT ngành Quan hệ Quốc tế

Ngày đăng: 19/01/2024 09:09 | Xem: 98

Khung CTDT ngành Luật

Ngày đăng: 19/01/2024 09:06 | Xem: 128

Khung CTDT ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngày đăng: 19/01/2024 09:04 | Xem: 172

Khung CTDT ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngày đăng: 19/01/2024 09:03 | Xem: 138

Khung CTDT ngành Ngôn ngữ Anh

Ngày đăng: 19/01/2024 09:03 | Xem: 174

Khung CTDT ngành Kỹ thuật xây dựng

Ngày đăng: 19/01/2024 09:02 | Xem: 103

Khung CTDT ngành Kiến trúc

Ngày đăng: 19/01/2024 08:59 | Xem: 115

Khung CTDT ngành Toán học

Ngày đăng: 19/01/2024 08:59 | Xem: 106

Khung CTDT ngành Tâm lý học

Ngày đăng: 19/01/2024 08:57 | Xem: 127

Khung CTDT ngành Sư phạm ngữ văn

Ngày đăng: 19/01/2024 08:56 | Xem: 109

Khung CTDT ngành Giáo dục tiểu học

Ngày đăng: 19/01/2024 08:56 | Xem: 125

Khung CTDT ngành Giáo dục mầm non

Ngày đăng: 19/01/2024 08:56 | Xem: 107

Khung CTDT ngành Công tác xã hội

Ngày đăng: 19/01/2024 08:50 | Xem: 55

Khung CTDT ngành Công nghệ ô tô

Ngày đăng: 19/01/2024 08:50 | Xem: 106

Khung CTDT ngành Kỹ thuật phần mềm

Ngày đăng: 19/01/2024 08:49 | Xem: 108

Khung CTDT ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngày đăng: 19/01/2024 08:49 | Xem: 58

Khung CTDT ngành Kỹ thuật điện

Ngày đăng: 19/01/2024 08:48 | Xem: 64

Khung CTDT ngành Kỹ thuật cơ điện tử

Ngày đăng: 19/01/2024 08:47 | Xem: 43

Khung CTDT ngành Công nghệ thông tin

Ngày đăng: 19/01/2024 08:46 | Xem: 138

Khung CTDT ngành Hóa học

Ngày đăng: 19/01/2024 08:46 | Xem: 47

Khung CTDT ngành Công nghệ sinh học

Ngày đăng: 19/01/2024 08:46 | Xem: 47

Khung CTDT ngành Du lịch

Ngày đăng: 19/01/2024 08:45 | Xem: 56

Khung CTDT ngành Truyền thông đa phương tiện

Ngày đăng: 19/01/2024 08:44 | Xem: 92

Khung CTDT ngành Thiết kế đồ họa

Ngày đăng: 19/01/2024 08:44 | Xem: 58

Khung CTDT ngành Tài chính-Ngân hàng

Ngày đăng: 19/01/2024 08:43 | Xem: 77

Khung CTDT ngành Marketing

Ngày đăng: 19/01/2024 08:42 | Xem: 82

Khung CTDT ngành Quản lý công nghiệp

Ngày đăng: 19/01/2024 08:41 | Xem: 69

Khung CTDT ngành Quản trị kinh doanh

Ngày đăng: 19/01/2024 08:40 | Xem: 90

Khung CTDT ngành Kế toán

Ngày đăng: 19/01/2024 08:39 | Xem: 97

Khung CTDT ngành Kiểm toán

Ngày đăng: 19/01/2024 08:39 | Xem: 67

Khung CTDT ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Ngày đăng: 19/01/2024 08:39 | Xem: 99

Khung CTDT ngành Thương mại điện tử

Ngày đăng: 19/01/2024 08:37 | Xem: 74

Danh sách các CTĐT tại trường TDMU (đã cập nhật theo thông tư 17)

Ngày đăng: 26/09/2022 10:30 | Xem: 2648

CTĐT Công nghệ sinh học - khóa D21

Ngày đăng: 02/07/2022 15:34 | Xem: 460

CTĐT Kỹ thuật môi trường - khóa D21

Ngày đăng: 02/07/2022 15:33 | Xem: 361

CTĐT Ngôn ngữ Hàn Quốc - khóa D21

Ngày đăng: 02/07/2022 15:33 | Xem: 447

CTĐT Quan hệ quốc tế - khóa D21

Ngày đăng: 02/07/2022 15:32 | Xem: 383

CTĐT Truyền thông đa phương tiện - khóa D21

Ngày đăng: 02/07/2022 15:32 | Xem: 488

Khung CTĐT Công nghệ sinh học - khóa D21

Ngày đăng: 15/06/2022 17:39 | Xem: 274

Khung CTĐT Kỹ thuật môi trường - khóa D21

Ngày đăng: 15/06/2022 17:38 | Xem: 250

Khung CTĐT Ngôn ngữ Hàn Quốc - khóa D21

Ngày đăng: 15/06/2022 17:38 | Xem: 294

Khung CTĐT Quan hệ quốc tế - khóa D21

Ngày đăng: 15/06/2022 17:37 | Xem: 314

Khung CTĐT Truyền thông đa phương tiện - khóa D21

Ngày đăng: 15/06/2022 17:37 | Xem: 365

Khung CTĐT Vật lý - khóa D18

Ngày đăng: 15/06/2022 17:36 | Xem: 273

Khung CTĐT Sinh học ứng dụng - khóa D18

Ngày đăng: 15/06/2022 17:35 | Xem: 272

Khung CTĐT Toan hoc - khóa D18

Ngày đăng: 15/06/2022 17:35 | Xem: 366

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Âm nhạc - khóa D20

Ngày đăng: 12/06/2022 11:10 | Xem: 365

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Tài chính ngân hàng - khóa D20

Ngày đăng: 10/06/2022 17:05 | Xem: 321

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Hóa học - khóa D20

Ngày đăng: 10/06/2022 16:16 | Xem: 238

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Công nghệ thực phẩm - khóa D20

Ngày đăng: 10/06/2022 15:57 | Xem: 232

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Luật - khóa D20

Ngày đăng: 10/06/2022 10:11 | Xem: 453

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Quốc tế học - khóa D20

Ngày đăng: 13/06/2021 11:23 | Xem: 198

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Sư phạm ngữ văn - khóa D20

Ngày đăng: 13/06/2021 11:20 | Xem: 250

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Văn học - khóa D20

Ngày đăng: 13/06/2021 11:17 | Xem: 220

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Sự phạm lịch sử - khóa D20

Ngày đăng: 13/06/2021 11:11 | Xem: 218

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Lịch sử - khóa D20

Ngày đăng: 13/06/2021 11:06 | Xem: 193

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Du lịch - khóa D20

Ngày đăng: 13/06/2021 10:48 | Xem: 356

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Địa lý học - khóa D20

Ngày đăng: 13/06/2021 10:34 | Xem: 184

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Công tác xã hội - khóa D20

Ngày đăng: 13/06/2021 09:48 | Xem: 210

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Chính trị học - khóa D20

Ngày đăng: 13/06/2021 09:42 | Xem: 189

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Giáo dục tiểu học - khóa D20

Ngày đăng: 13/06/2021 09:33 | Xem: 313

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Giáo dục học - khóa D20

Ngày đăng: 12/06/2021 14:45 | Xem: 211

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Ngôn ngữ Trung Quốc- khóa D20

Ngày đăng: 12/06/2021 14:42 | Xem: 332

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Văn hóa học - khóa D20

Ngày đăng: 12/06/2021 14:19 | Xem: 239

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Thiết kế đồ họa - khóa D20

Ngày đăng: 12/06/2021 11:26 | Xem: 338

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Mỹ thuật - khóa D20

Ngày đăng: 12/06/2021 11:16 | Xem: 257

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Trí tuệ nhân tạo - khóa D20

Ngày đăng: 12/06/2021 11:04 | Xem: 211

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Kỹ thuật phần mềm - khóa D20

Ngày đăng: 12/06/2021 10:22 | Xem: 263

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Kỹ thuật điện - khóa D20

Ngày đăng: 12/06/2021 10:14 | Xem: 237

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Kỹ thuật cơ điện tử - khóa D20

Ngày đăng: 12/06/2021 10:10 | Xem: 207

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Kỹ thuật điện tử -viễn thông - khóa D20

Ngày đăng: 11/06/2021 16:42 | Xem: 230

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - khóa D20

Ngày đăng: 11/06/2021 16:02 | Xem: 237

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Công nghệ thông tin - khóa D20

Ngày đăng: 11/06/2021 15:47 | Xem: 306

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Quản lý đô thị - khóa D20

Ngày đăng: 11/06/2021 10:21 | Xem: 206

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Quy hoạch đô thị - khóa D20

Ngày đăng: 11/06/2021 10:11 | Xem: 187

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Hệ thống thông tin - khóa D20

Ngày đăng: 11/06/2021 10:01 | Xem: 219

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Kỹ thuật xây dựng - khóa D20

Ngày đăng: 11/06/2021 08:26 | Xem: 212

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Kiến trúc - khóa D20

Ngày đăng: 11/06/2021 08:19 | Xem: 196

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Ngôn Ngữ Anh - khóa D20

Ngày đăng: 10/06/2021 17:40 | Xem: 348

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Quản trị kinh doanh - khóa D20

Ngày đăng: 10/06/2021 16:46 | Xem: 322

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Quản lý công nghiệp - khóa D20

Ngày đăng: 10/06/2021 16:32 | Xem: 250

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Logictics và quản lý chuỗi cung ứng - khóa D20

Ngày đăng: 10/06/2021 11:14 | Xem: 265

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Công nghệ kỹ thuật ô tô - khóa D20

Ngày đăng: 10/06/2021 10:40 | Xem: 210

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Quản lý nhà nước - khóa D20

Ngày đăng: 10/06/2021 10:36 | Xem: 212

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Quản lý tài nguyên môi trường - khóa D20

Ngày đăng: 10/06/2021 10:29 | Xem: 229

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Quản lý đất đai - khóa D20

Ngày đăng: 10/06/2021 10:17 | Xem: 243

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Khoa học môi trường - khóa D20

Ngày đăng: 10/06/2021 10:04 | Xem: 212

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Toán kinh tế - khóa D20

Ngày đăng: 10/06/2021 09:58 | Xem: 218

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm - khóa D20

Ngày đăng: 10/06/2021 08:49 | Xem: 206

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra CTĐT Chế biến lâm sản - khóa D20

Ngày đăng: 10/06/2021 08:11 | Xem: 213

Khung CTĐT Kỹ thuật cơ điện tử - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 23:58 | Xem: 219

Khung CTĐT Hệ thống thông tin - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 23:14 | Xem: 197

Khung CTĐT Kỹ thuật Điện tử -viễn thông - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 23:04 | Xem: 211

Khung CTĐT Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 18:09 | Xem: 224

Khung CTĐT Công nghệ thông tin - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 18:02 | Xem: 248

Khung CTĐT Công nghệ kỹ thuật ô tô - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 17:56 | Xem: 244

Khung CTĐT Quản lý đô thị - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 17:50 | Xem: 198

Khung CTĐT Quy hoạch đô thị - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 17:44 | Xem: 210

Khung CTĐT Kỹ thuật xây dựng - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 17:36 | Xem: 209

Khung CTĐT Kiến trúc - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 17:25 | Xem: 198

Khung CTĐT Chế biến lâm sản - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 17:11 | Xem: 217

Khung CTĐT Tài chính ngân hàng - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 16:43 | Xem: 297

Khung CTĐT Quản trị kinh doanh - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 16:33 | Xem: 273

Khung CTĐT Quản lý công nghiệp - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 16:14 | Xem: 231

Khung CTĐT Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 16:09 | Xem: 224

Khung CTĐT Kế toán - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 15:42 | Xem: 393

Khung CTĐT Quản lý nhà nước - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 15:32 | Xem: 219

Khung CTĐT Quản lý tài nguyên môi trường - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 15:08 | Xem: 213

Khung CTĐT Chế biến lâm sản - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 14:26 | Xem: 214

Khung CTĐT Quốc tế học - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 10:32 | Xem: 210

Khung CTĐT Sư phạm ngữ văn - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 10:26 | Xem: 241

Khung CTĐT Quản lý đất đai - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 10:16 | Xem: 143

Khung CTĐT Văn học - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 10:13 | Xem: 214

Khung CTĐT Luật - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 10:03 | Xem: 328

Khung CTĐT Sư phạm lịch sử - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 10:01 | Xem: 202

Khung CTĐT Lịch sử - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 09:52 | Xem: 206

Khung CTĐT Khoa học môi trường - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 09:49 | Xem: 179

Khung CTĐT Du lịch - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 09:48 | Xem: 253

Khung CTĐT Địa lý học - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 09:47 | Xem: 192

Khung CTĐT Công tác xã hội - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 09:43 | Xem: 208

Khung CTĐT Chính trị học - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 09:42 | Xem: 200

Khung CTĐT Tâm lý học - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 09:41 | Xem: 228

Khung CTĐT Giáo dục tiểu học - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 09:40 | Xem: 257

Khung CTĐT Toán kinh tế - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 09:34 | Xem: 210

Khung CTĐT Hóa học - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 09:20 | Xem: 191

Khung CTĐT Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 08:58 | Xem: 186

Khung CTĐT Công nghệ thực phẩm - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 08:37 | Xem: 233

Khung CTĐT Giáo dục mầm non - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 08:21 | Xem: 208

Khung CTĐT Giáo dục học - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 08:10 | Xem: 228

Khung CTĐT Ngôn ngữ Trung Quốc - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 08:02 | Xem: 244

Khung CTĐT Ngôn ngữ anh - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 01:02 | Xem: 230

Khung CTĐT Văn hóa học - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 00:55 | Xem: 202

Khung CTĐT Thiết kế đồ hoạ - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 00:49 | Xem: 219

Khung CTĐT Mỹ thuật - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 00:42 | Xem: 205

Khung CTĐT Âm nhạc - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 00:36 | Xem: 213

Khung CTĐT Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 00:29 | Xem: 211

Khung CTĐT Kỹ thuật phần mềm - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 00:13 | Xem: 234

Khung CTĐT Công nghệ thông tin - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 00:09 | Xem: 257

Khung CTĐT Kỹ thuật điện - khóa D20

Ngày đăng: 08/06/2021 00:06 | Xem: 203

Tham khảo CTĐT Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu

Ngày đăng: 09/06/2020 11:08 | Xem: 730

Tham khảo CTĐT Toán kinh tế

Ngày đăng: 09/06/2020 11:08 | Xem: 882

Tham khảo CTĐT Quản lý đô thị

Ngày đăng: 09/06/2020 11:07 | Xem: 490

Tham khảo CTĐT Mỹ thuật

Ngày đăng: 09/06/2020 11:07 | Xem: 537

Tham khảo CTĐT Kỹ thuật điện tử viễn thông

Ngày đăng: 09/06/2020 11:07 | Xem: 483

Tham khảo CTĐT Du lịch

Ngày đăng: 09/06/2020 11:06 | Xem: 791

Tham khảo CTĐT Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

Ngày đăng: 09/06/2020 11:05 | Xem: 420

Tham khảo CTĐT Công nghệ thông tin

Ngày đăng: 09/06/2020 11:04 | Xem: 1032

Tham khảo CTĐT Công nghệ thực phẩm

Ngày đăng: 09/06/2020 11:04 | Xem: 494

Tham khảo CTĐT Âm nhạc

Ngày đăng: 09/06/2020 11:03 | Xem: 467

Tham khảo CTĐT Lịch sử

Ngày đăng: 02/06/2020 10:13 | Xem: 459

Tham khảo CTĐT Thiết kế đồ họa

Ngày đăng: 02/06/2020 10:11 | Xem: 811

Tham khảo CTĐT Quản trị Kinh doanh

Ngày đăng: 02/06/2020 10:01 | Xem: 1342

Tham khảo CTĐT Kỹ thuật Phần mềm

Ngày đăng: 02/06/2020 10:01 | Xem: 862

Tham khảo CTĐT Hóa học

Ngày đăng: 02/06/2020 10:00 | Xem: 488

Tham khảo CTĐT Điện - điện tử

Ngày đăng: 02/06/2020 10:00 | Xem: 602

Tham khảo CTĐT Chính trị học

Ngày đăng: 02/06/2020 09:59 | Xem: 427

Tham khảo CTĐT Công tác Xã hội

Ngày đăng: 02/06/2020 09:59 | Xem: 448

Tham khảo CTĐT Địa Lý học

Ngày đăng: 02/06/2020 09:58 | Xem: 414

Tham khảo CTĐT Giáo dục học

Ngày đăng: 02/06/2020 09:58 | Xem: 499

Tham khảo CTĐT Giáo dục Mầm non

Ngày đăng: 02/06/2020 09:57 | Xem: 616

Tham khảo CTĐT Giáo dục Tiểu học

Ngày đăng: 02/06/2020 09:57 | Xem: 983

Tham khảo CTĐT Hệ thống Thông tin

Ngày đăng: 02/06/2020 09:56 | Xem: 516

Tham khảo CTĐT Kế toán

Ngày đăng: 02/06/2020 09:54 | Xem: 1209

Tham khảo CTĐT Khoa học Môi trường

Ngày đăng: 02/06/2020 09:53 | Xem: 483

Tham khảo CTĐT Kiến Trúc

Ngày đăng: 02/06/2020 09:53 | Xem: 486

ham khảo CTĐT Kỹ Thuật Xây Dựng

Ngày đăng: 02/06/2020 09:52 | Xem: 481

Tham khảo CTĐT Luật

Ngày đăng: 02/06/2020 09:52 | Xem: 1016

Tham khảo CTĐT Ngôn Ngữ Anh

Ngày đăng: 02/06/2020 09:51 | Xem: 1447

Tham khảo CTĐT Ngôn Ngữ Trung Quốc

Ngày đăng: 02/06/2020 09:51 | Xem: 1864

Tham khảo CTĐT Quản lý công nghiệp

Ngày đăng: 02/06/2020 09:50 | Xem: 709

Tham khảo CTĐT Quản lý Đất đai

Ngày đăng: 02/06/2020 09:50 | Xem: 599

Tham khảo CTĐT Quản lý Nhà nước

Ngày đăng: 02/06/2020 09:49 | Xem: 650

Tham khảo CTĐT Quản lý tài nguyên môi trường

Ngày đăng: 02/06/2020 09:49 | Xem: 458

Tham khảo CTĐT Quy hoạch vùng và đô thị

Ngày đăng: 02/06/2020 09:49 | Xem: 422

Tham khảo CTĐT SP Lịch sử

Ngày đăng: 02/06/2020 09:48 | Xem: 459

Tham khảo CTĐT SP Ngữ văn

Ngày đăng: 02/06/2020 09:48 | Xem: 678

Tham khảo CTĐT Tài chính ngân hàng

Ngày đăng: 02/06/2020 09:47 | Xem: 946

Tham khảo CTĐT Văn hóa học

Ngày đăng: 02/06/2020 09:47 | Xem: 501

Tham khảo CTĐT Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản)

Ngày đăng: 02/06/2020 09:45 | Xem: 463

Tham khảo CTĐT Kỹ thuật cơ điện tử

Ngày đăng: 02/06/2020 09:44 | Xem: 465

Tham khảo CTĐT Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngày đăng: 02/06/2020 09:43 | Xem: 637

Tham khảo CTĐT Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Ngày đăng: 02/06/2020 09:11 | Xem: 863

Tham khảo CTĐT Quốc tế học

Ngày đăng: 02/06/2020 09:11 | Xem: 736

Tham khảo CTĐT Tâm lý học

Ngày đăng: 02/06/2020 09:10 | Xem: 807

Tham khảo CTĐT Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Ngày đăng: 02/06/2020 08:57 | Xem: 518

Tham khảo CTĐT Văn học

Ngày đăng: 02/06/2020 08:57 | Xem: 398

Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo 2 giai đoạn

Ngày đăng: 29/04/2020 13:58 | Xem: 667

Tham khảo CTĐT Vật lý học

Ngày đăng: 12/12/2019 19:20 | Xem: 453

Tham khảo CTĐT Toán học

Ngày đăng: 12/12/2019 19:19 | Xem: 605

Tham khảo CTĐT Sinh học ứng dụng

Ngày đăng: 12/12/2019 19:17 | Xem: 454

CTĐT Vật lý - khóa D18

Ngày đăng: 12/06/2019 14:16 | Xem: 135

CTĐT Sinh học ứng dụng - khóa D18

Ngày đăng: 12/06/2019 14:15 | Xem: 143

CTĐT Toan hoc - khóa D18

Ngày đăng: 12/06/2019 14:15 | Xem: 166