CÔNG TÁC XÃ HỘI

03/12/2019 09:19  713
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Công tác Xã hội
Mã ngành: 7760101
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:
               -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
               -Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân (C14)
               -Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh (D14)
               -Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78)