CHÍNH TRỊ HỌC

03/12/2019 09:14  326
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Ngành đào tạo: Chính Trị Học
Mã ngành: 7
310201.
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tỗ tổ hợp xét tuyển:  
           - Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân (C14)
           - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
           - Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)
           - Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)