NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

03/12/2019 09:13  1900
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc
Mã ngành: 7220204
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:
                 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
                -Toán, Ngữ văn, tiếng Trung (D04)
                -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
                -Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78)