NGÔN NGỮ ANH

03/12/2019 09:11  629
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Ngôn ngữ Anh
Mã ngành: 7220201
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:
            -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
            -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
            -Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh (D15)
            -Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78)