LUẬT

03/12/2019 09:09  900
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Luật
Mã ngành: 7380101
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:
            -Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân (C14)
            -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
            -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)
            -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)