QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

03/12/2019 09:02  413
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Quản lý Nhà nước
Mã ngành: 7310205
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:
              -Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân (C14)
              -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
              -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)
              -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)

Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: