KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

02/12/2019 16:08  795
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Khoa học Môi trường
Mã ngành: 7440301
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Mã tổ hợp xét tuyển:
           -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
           -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
           -Toán, Sinh học, Hóa học (B00)
           -Toán, Sinh học, KHXH (B05)


Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: