Thông báo

Phòng Kế hoạch - Tài chỉnh gửi danh sách những sinh viên còn nợ học phí tính đến 01/11/2017.

Các sinh viên có tên trong danh sách nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ học phí, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định.

 

Tải về