Thực hành - thực tập ngành Sinh học ứng dụng

28/04/2023 10:22  557

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với quy trình sản xuất, chế biến một số loại thuộc nhóm sản phẩm sinh học, cũng như tiếp cận với điều kiện sinh thái, hệ thực vật tự nhiên trong thực tế; đồng thời nâng cao kỹ năng hiểu biết các nội quy, quy trình vận hành cơ bản tại các công ty, doanh nghiệp trong lãnh vực ứng dụng công nghệ sinh học cao vào thực tiễn;
Tháng 11/2022, chương trình Công nghệ sinh học đã tổ chức thực hiện cho sinh viên khóa D21 tham quan thực tập tại một số doanh nghiệp có tính chất ứng dụng công nghệ vào những sản phẩm gần gũi với đời sống thực tế, những kỹ năng xử lý cơ bản đối với môi trường thiên nhiên…