Hội nghị Tổ công đoàn Hành chính 1 - CĐCS Trường Đại học Thủ Dầu Một nhiệm kỳ X (2023 - 2028)

27/04/2023 14:22  696

HỘI NGHỊ TỔ CÔNG ĐOÀN HÀNH CHÍNH 1 - CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NHIỆM KỲ X (2023 - 2028)

Nhằm tiến tới Đại hội Công đoàn cơ sở khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Sáng ngày 20/04/2023, tổ Công đoàn Hành chính 1 đã tổ chức thành công Hội nghị Tổ công đoàn thông qua báo cáo kết quả 5 năm hoạt động Tổ công đoàn nhiệm kỳ IX (20217 - 2022) và phương hướng Tổ công đoàn nhiệm kỳ X (2023 - 2028)