SINH HỌC ỨNG DỤNG

03/12/2019 10:12  354
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Sinh học Ứng dụng
Mã ngành: 7420203

Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:
               -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
               -Toán, Vật lí, Sinh học (A02)
               -Toán, Sinh học, Hóa 
học (B00)
               -Toán, Sinh học, KHXH (B05)


Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: