QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ

03/12/2019 10:05  312
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Quy hoạch Vùng và Đô thị
Mã ngành: 7580105
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kiến trúc sư

Tổ hợp môn xét tuyển:
             -Toán, Vật lí, Năng khiếu (V00)
             -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (V01)
             -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
             -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)


Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: