THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

03/12/2019 09:59  1902
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Thiết kế đồ họa
Mã ngành: 7210403
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:
       -Toán, Vật lí, Năng khiếu (V00)
       -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (V01)
       -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
       -Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật (H01)

Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: