KỸ THUẬT ĐIỆN

03/12/2019 09:54  346
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Kỹ thuật Điện 
Mã ngành: 7520201
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư

Tổ hợp môn xét tuyển: 
            -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
            -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
            -Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)
            -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)


Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: