KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

03/12/2019 09:43  836
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Mã ngành: 7520216
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư

Tổ hợp môn xét tuyển:
       -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
       -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
       -Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)
       -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)


Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: