QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

03/12/2019 09:38  473
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Quản lý Công nghiệp
Mã ngành: 7510601
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:
                 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
                 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
                 -Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)
                 -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)

Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: