QUẢN TRỊ KINH DOANH

03/12/2019 09:36  712
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Quản trị Kinh doanh
Mã ngành: 7340101
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển: 
           -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
           -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
           -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)
           -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)


Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: