GIÁO DỤC TIỂU HỌC

03/12/2019 09:34  487
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Giáo dục Tiểu học
Mã ngành: 7140202
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:
                -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
                -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
                -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)
                -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)