GIÁO DỤC HỌC

03/12/2019 09:28  319
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Giáo dục Học
Mã ngành: 7140101
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:
            -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
            -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)
            -Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân (C14)
            -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)