VĂN HỌC

03/12/2019 09:22  325
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG
Tên ngành: Văn học
Mã ngành: 7229030
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:
               -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)
               -Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
               -Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14)
               -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)