VĂN HÓA HỌC

03/12/2019 09:21  314
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Ngành đào tạo: Văn hóa Học
Mã ngành: 7229040
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân


Mã tổ hợp môn xét tuyển: 
          -Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân (C14)
          -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
          -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)
          -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)