QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

03/12/2019 09:07  369
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Quản lý Đất đai
Mã ngành: 7850103
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân
Tổ hợp môn xét tuyển:
               -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
               -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
               -Toán, Sinh học, Hóa học (B00)
               -Toán, Sinh học, KHXH (B05)