QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

03/12/2019 09:05  381
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Mã ngành: 7850101
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:
           -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
           -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
           -Toán, Sinh học, Hóa học (B00)
           -Toán, Sinh học, KHXH (B05)