TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

02/12/2019 16:14  462
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã ngành: 7340201
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Tổ hợp môn xét tuyển:
          -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
          -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
          -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01)
          -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)


Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: