CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM)

02/12/2019 16:06  367
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Kỹ thuật Phần Mềm
Mã ngành: 7480103
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân

Mã tổ hợp xét tuyển:
     -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
     -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
     -Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)
     -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)


Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: