CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN)

02/12/2019 16:02  401
TẢI VỀ FILE PDF
THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Hệ thống Thông tin
Mã ngành: 7480104
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư

Tổ hợp xét tuyển:  
           - Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
           - Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
           - Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)
           - Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)


Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: